Jeste�my serwisem z wieloletni� tradycj�. Posiadamy bardzo du�e do�wiadczenie w obs�udze serwisowej urz�dze�. Przez wiele lat zmagali�my si� z rozmaitymi proble�mami z jakimi przychodzili do nas klienci. Tysi�ce godzin sp�dzonych w serwisach w otoczeniu rozkr�conych maszyn s� pod�staw� naszych umiej�tno�ci. Wykonujemy: reg�u�lacje silnik�w naprawy bie��ce, przegl�dy okre�sowe, Serwisujemy: kosiarki, kosy, pilarki, traktory samojezdne, no�yce do �ywop�otu, aeratory, odkurzacze i dmuchawy, od�nie�arki, agregaty pr�dotw�rcze, glebogryzarki, zag�szczarki gruntu,
Gwarantujemy szybkie i terminowe naprawy.