Serwis maszyn i urz�dze� w naszej firmie prowadz� wykwalifikowani mechanicy z wieloletnim do�wiadczeniem, dzi�ki czemu jeste�my Pa�stwu w stanie zapewni� najwy�sz� jako�� obs�ugi. W ramach serwisu oferujemy: - KOMPLEKSOWE REMONTY MASZYN BUDOWLANYCH - OKRESOWE PRZEGL�DY ORAZ BIE��CE NAPRAWY MASZYN BUDOWLANYCH - REMONTY G��WNE SILNIK�W - CZʌCI ZAMIENNE ORAZ MATERIA�Y EKSPLOATACYJNE